'Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje...' (Moeder Teresa)

stichting brood en rozen charityOrganisatievorm

Brood en Rozen is een vrouwenrechtenorganisatie,
een stichting, (een goede doelen organisatie). De activiteiten worden uitgevoerd zonder winstoogmerk.
RSIN nummer van de stichting is via voorgaande websitepagina te raadplegen.


Hoe het begon

Het Brood en Rozen idee ontstond in 2010. Februari 2011 lanceerden wij met deze website de missie, plannen en gingen op maandag 7 maart 2011 het gesprek over vrouwenemancipatie bij Schepper & Co aan. The road has been too long zeg, maar het resultaat mag er zijn.

Beloningsbeleidpapiergeld euro

Het beloningsbeleid van de stichting is conservatief: dat wil zeggen dat het stichtingsbestuur, waar 3 vrijwilligers zitting hebben geen geld krijgen voor hun bestuurswerk. De betrokkenheid van de trainers/coaches worden conform het beleidsplan gewaardeerd voor hun activiteiten in natura of met een vrijwilligersvergoeding. Het secretariaat is ondergebracht bij de programmaverantwoordelijke. De gedragscode en gedragsregels zijn via deze pagina te raadplegen.


Verbinding en onafhankelijk

Vanaf de start zijn al onze activiteiten vanuit de basis geïnitieerd waarbij wij altijd verbinding en samenwerking hebben uitgedragen. Het bewustzijnsprogramma zetten we niet alleen als emancipatie instrument in maar ook om het 'denken' over vrouwen in afhankelijkheidsrelaties vanuit een ander perspectief te belichten. Inzichten maken sterker.

brood en rozen nationaal en internationaalNationaal en Internationaal

In het realiseren van onze idealen, en het daarmee dienen voor onze vrouwen en meisjes, zijn wij niet aan (lands)grenzen en maatschappelijke plaatjes gebonden. We doen de dingen die we doen omdat we erin geloven en ómdat we hebben gezien dat het werkt.

 


Onze plannen, forward thinking

Alle activiteiten (programma's cq. initiatieven) die wij uitvoeren vloeien voort uit de hoofddoelstellingen, deze hebben op hun beurt een verankering in de statuten. De werkwijze kenmerkt zich o.a door een mengeling van een planmatige & creatieve aanpak. 'Creatie' kan gematerialiseerd worden (pootjes krijgen) als het in een activiteit gegoten is. De projecten / activiteiten vormen een deeltje van een antwoord/oplossing op een maatschappelijk vraagstuk. De hoofddoelstellingen van de stichting zijn via deze link te raadplegen. Het maatschappelijk initiatief 'Bijstandsvrouw date Topman' en de verschillende activiteiten die daaruit voortvloeien zijn allemaal op deze website te bezichtigen. Onderdeel van de visie is dat we zoveel mogelijk vrouwen willen helpen de macht over hun eigen leven terug te krijgen. Financiering van het programma blijft een belangrijk speerpunt. Via de Twitterpagina en deze pagina altijd een actueel overzicht te vinden.

Een overzicht van de uitgeoefende activiteiten (2021), het jaarverslag (2021) en het beleidsplan (t/m 2024) kan je inlezen.

 

 

Financiering

Hoe werft de vrouwenrechtenorganisatie Brood en Rozen haar financiële middelen? Dat doen we op een van de volgende manieren (we kunnen ook voor een combinatie hiervan kiezen).

broodje bullitProject/programmafinanciering (activiteiten) door middel van subsidies uit de publieke of private sector;

broodje bullitDonaties, schenkingen, erfstellingen, sponsoring;

broodje bullitBijdrage van derde;

broodje bullitOpbrengsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten;

broodje bullitCrowdfunding actie(s);

Het geld wordt ingezet ter financiering van het project/programma (activiteiten) zoals op deze website staan.

Een balans (staat van baten en lasten) is via deze pagina te bekijken.

ANBI StatusDe ANBI Verplichte Informatie is jaarlijks, in geüpdatet vorm, op deze pagina terug te vinden.