De adelaar

In de oude culturen staat hij symbool voor hoge idealen, moed, de goede machten, verlicht leiderschap, gezag en scherp inzicht. Hij is de koning onder de vogels. Met zijn adelaarsblik en visionaire inzichten kan hij ver reiken: van het verleden tot in de toekomst maar ook dat wat ruimte en tijd overstijgt. De adelaar leert ons een evenwicht te vinden. Van de aarde zijn maar er niet aan gehecht zijn. Hij nodigt ons uit om vanuit een hoger perspectief naar een situatie, persoon of vraag te kijken. De koningsvogel kan, net als de mensen die wij echte leiders noemen, zien wat er werkelijk toe doet. De adelaar is los van het eigen ego (de negatieve kant ervan). Daarom kan hij ‘ver reiken’ en uitzoomen.