Hoofddoelstelling


Bij het formuleren van de hoofddoelstellingen hebben wij ons laten inspireren door onze eigen praktijkobservaties voor wat er nodig is in het emancipatieproces,
het VN-Vrouwenverdrag en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Tevens hebben we ons ook zeker laten leiden door ons hart, ten eerste.

Brooddoelstelling

De Brooddoelstelling staat voor de arbeidsomstandigheden, inkomen en netwerkversterking. Het bevorderen en in stand houden van sterke netwerken, de economische zelfstandigheid met als doel economische duurzaamheid te bereiken.

1. Economische duurzaamheid: economische zelfstandigheid is zeer van belang en wordt verkregen door positie-, en netwerkversterking, economische kansen te creëren en te grijpen, maar ook door het ondersteunen bij het versterken en behouden daarvan.

 

onze-vrouwen-brood-en-rozen

 

 

duif met hartjeRozendoelstelling

De Rozendoelstelling staat voor levensomstandigheden in de breedste zin van het woord. Inspiratie, bewustwording, volledige ontwikkeling, ontplooiing, autonomie, vrijheid, emancipatie, respect en gelijkwaardigheid. Het is van belang om emancipatiekansen en vooruitgang te creëren o.a. middels, training, coaching, artikelen, educatie, debat, gesprekken en netwerkversterking. Als emancipatie organisatie stellen wij centraal:

1. Vrouwenrechten: Vrouwenrechten zijn mensenrechten. De versterking van vrouwenrechten en het vrijheidsbeginsel. De bescherming en actieve verwezenlijking van mensenrechten en het recht op volledige zeggenschap over lichaam en seksualiteit. Het op actieve wijze ontkrachten van achterstelling en onderdrukking op basis van gender, cultuur, traditie, religie en/of geslacht;

2. Gelijkwaardigheid en gelijke rechten: Het op actieve wijze aan de orde stellen van sociale ongelijkheid en uitsluitingsmechanismen. Het bevorderen van gelijke rechten en gelijkwaardigheid tussen vrouwen onderling en tussen mannen en vrouwen, waarbij zelfbeschikkingsrecht het hoogst haalbare is;

3. Maatschappelijke Verbinding: Het bevorderen van leiderschap,
zichtbaarheid, beslissingsmacht, positieversterking en invloed van onze vrouwen. Een grotere rol voor onze vrouwen in democratisering en
besluitvormingsprocessen;Stichting Brood en Rozen helpt vrouwen in de bijstand bij het bevorderen van rechtvaardigheid, bewustzijn, vooruitgang, autonomie, netwerkversterking en duurzame economische onafhankelijkheid.


 

voor Wie doen wij het?

Tot onze vrouwen behoren de volgende 3 groepen:

  • Zij die weinig opleiding hebben genoten;
  • Vrouwen (en de kinderen), meisjes en jongeren in (economisch/sociaal) kwetsbare situaties;
  • Zij die in hun autonomie, emancipatie, vrijheid en zelfbeschikkingsrecht belemmerd worden én sociale vooruitgang willen.

Vrouwen, jongeren en kinderen worden door Stichting Brood en Rozen gesteund in het bevorderen van rechtvaardigheid, bewustzijn, vooruitgang, autonomie, netwerkversterking en duurzame economische onafhankelijkheid.