Legacy


Wij hebben wel iets met duurzaamheid, letterlijk en figuurlijk. In materiële maar ook in immateriële  zin. Te denken valt aan een respectvolle omgang, vrijwilligers waarderen. Hen zien in wat ze doen voor de vrouwenzaak maar ook ‘zorgen voor elkaar‘ legt een basis voor relaties gebaseerd op wederzijdse onafhankelijkheid met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid. En die relaties kunnen duurzaam zijn of worden. We zeiden het al, niet alleen in immateriële zaken is de duurzaamheid zichtbaar. Ook in materiële zaken komt duurzaamheid tot uiting. We produceren milieuvriendelijke ‘dingen’ met een verhaal waar betrokkenen ook wat aan kunnen hebben. De inzichten die we in die 'dingen' vastgelegd / verzameld hebben zijn niet van achter een bureau bedacht. Het is verzameld in de praktijk. Misschien wel op basis van professionele (levens) ervaring. De inzichten tekenen we ter inspiratie op. We hopen dat wat we delen inspireert en in dat opzicht dus overdraagbaar is en altijd in te zetten is. Duurzaamheid is voor ons een vorm van ‘legacy’: dat wat de tand des tijds doorstaat. Dat wat 'blijft'.

In de multifunctionele publicatie(s) met levenslessen en inzichten, legacy, hebben we de bronnen (waar we ze terug konden vinden) genoemd. Daarmee eerbiedigen ook wij het werk van de ‘leraren’ en danken wij ze op die wijze voor het werk, we weten niet wat ze op hun pad tegen gekomen zijn en daarmee ‘erkennen wij wat er is‘.

Handen-en-wolken