Leiderschapsprogramma


Practise Based

In de onderbouwing van de aanpak hanteren we o.a de participatieladder van de VNG en de effectiviteitsladder van Veerman & van Yperen. Andere methodische inspiratiebronnen zijn o.a de sociale psychologie, narratieve psychologie, presentietheorie, motiverende gespreksvoering, communicatie theorie, (co)dependancy, systemisch bewustzijn, transactionale analyse, symboliek, rouw en verlieskunde. Na de interventie van het project zetten de deelnemende vrouwen een aantal flinke sprongen voorwaarts op de participatieladder. De doelstelling die aan de interventie is gekoppeld wordt behaald. Ook houden wij een praktijktoetsing. Er is sprake van een interventie met causale bewijskracht (het programma verbetert rechtstreeks de positie van de deelnemende vrouwen).

Professioneel leiderschap

Afgelopen jaren hebben we verschillende vrouwengroepen met succes afgeleverd. De meeste vrouwen zijn door de vele afwijzingen in de ellende geraakt en geloofden er zelf niet meer in. Uitsluiting, uit de eigen kring of maatschappij dat doet iets met een mens. Het creëren van een groter, dragend perspectief is ontzettend belangrijk voor de heling. Anders blijft dit trekken, wat we niet willen erkennen blijft ons qua energie achtervolgen. Als het verhaal te groot is om te dragen, wanneer er geen duidelijke antwoorden gegeven kunnen worden op datgene wat er meegemaakt is of woorden tekort schieten kan er met symboliek/een metafoor iets definitief afgerond worden. Vaak geeft dit veel rust waardoor er energie vrij komt voor de toekomst. Door middel van ‘onderwijs’ en dus bewustwording jezelf versterken maakt dat een mens voorsprong krijt. Zo kan een achterstandssituatie ontstegen worden. In de Volkskrant en het NRC hebben wij het één en ander uitgelegd over de thema ’s waar we voor staan. Binnen de verschillende leiderschapsprogramma’s gaat het om professioneel leiderschap. Wie vele jaren is afgewezen óf de grond is ingetrapt houdt er iets aan over. Natuurlijk kijken we ook verder dan de inhoud. De deelnemers worden voorzien van een sterk zakelijk netwerk en een volwaardige baan. Door deze aanpak wordt er op doeltreffende wijze sociale vooruitgang gecreëerd. De werkwijze vereist een totale omslag in het denken/handelen van alle deelnemers. Echte leiders zijn vasthoudend omdat ze een visie hebben, bovenal een positie om buiten de gebruikelijke kaders te kunnen handelen.

Wetenschappelijke inzichten

De aanpak blijkt, zonder dat we het zelf wisten, naadloos aan te sluiten bij wat volgens recent wetenschappelijk onderzoek werkt in de aanpak van vrouwen in een achterstandssituatie. We hanteren een variëteit aan didactiek. Een programma heeft goede werking wanneer het de volgende ingrediënten bevat:

• ervaringsdeskundigheid;

• duidelijke kaders zijn belangrijk maar vrijheid ook. Deze moeten in evenwicht met elkaar zijn;

• in de benadering zijn liefde en zakelijkheid met elkaar in evenwicht.