Bewustzijnsprogramma nader toegelicht

Zelfontwikkeling gericht op persoonlijk leiderschap 

In de aanpak die we hanteren zijn liefde en zakelijkheid in balans: zachte waarden omgezet in duidelijke resultaten. Op een verbindende manier duidelijk en resultaatgericht. Afgelopen jaren hebben we verschillende vrouwengroepen voor bewustzijnsverheffing begeleid. Binnen de verschillende bewustzijnsprogramma’s staat persoonlijk leiderschap, waaronder eigen verantwoordelijkheid, terugpakken van de eigen regie en persoonlijke effectiviteit, centraal. Door de deelnemende vrouwen ook van een sterk zakelijk netwerk te voorzien inclusief een ontmoeting met een topman te organiseren die de gebruikelijke sollicitatie procedure's helemaal loslaat, bewerkstelligen wij voor haar sociale vooruitgang. Deze werkwijze vereist een omslag in het denken/handelen, máár al onze Topmannen denken breed/groot, hebben visie en een positie om buiten de gebruikelijke kaders te kunnen handelen.

Inzichten maken sterk

Omdat veel van onze vrouwen al het één en ander in het leven meegemaakt hebben schenken we in onze aanpak ook aandacht aan zingeving. Om in de woorden van Jaap van Praag, grondlegger van het moderne Nederlands humanisme te spreken: 'Zingeving is de sleutel tot menswaardig leven, niet los van structuren of omstandigheden maar gericht op een innerlijke kracht, die humanisering mogelijk maakt. De inhoud van de zingeving berust op een persoonlijke keuze. Ieder moet zelf de zin scheppen, die zijn bestaan een doel verschaft’. Hier raken we ook de zelfverheffing. Doormiddel van ‘onderwijs’ en dus bewustwording jezelf versterken maakt een mens bewust en dus sterk genoeg om een achterstandssituatie te ontstijgen en Kansen op de Arbeidsmarkt te grijpen. In de Volkskrant en het NRC hebben wij het één en ander uitgelegd over de thema ’s waar we doormiddel van het bewustzijnsprogramma aan werken.

Snelkookpan

Doormiddel van een soort van een snelkookpan en vanuit een onafhankelijke setting brengen we de deelnemende vrouwen d.m.v. inzichten in hun persoonlijke ontwikkeling in de juiste sfeer. We zorgen ervoor dat alle deelnemende vrouwen inzichten krijgen in de eigen persoonlijke processen. Het aanvangsniveau van de deelnemende vrouwen is vaak zeer divers, om die reden is het programma heel laagdrempelig en zeer toegankelijk gemaakt voor iedereen die Wil. We hanteren een variëteit aan didactiek. Maatwerk is bij ons het sleutelwoord.

snelkookpan

Wetenschappelijke inzichten

Onze aanpak blijkt, overigens zonder dat we het wisten, heel goed aan te sluiten bij wat volgens recent wetenschappelijk onderzoek werkt in de aanpak van bijstandsgerechtigden. Een programma heeft goede werking wanneer het de volgende ingrediënten bevat:

  • Ervaringsdeskundigen;
  • Duidelijke kaders zijn belangrijk maar vrijheid ook, deze moeten in evenwicht met elkaar zijn.
  • In de benadering zijn liefde en zakelijkheid ook met elkaar in evenwicht.
plan figuur bdt

Doorontwikkeling

Vanaf het najaar van 2015 hebben we alle ervaring en kennis van de voorgaande vrouwenprogramma’s (jaren ervoor dus) gebundeld, doorontwikkeld en omgezet in:

  • Bijstandsmoeders en machtige mannen;
  • Bijstandsmoeders en machtige vrouwen;
  • Bijstandsvrouw date Topman.

Nog steeds verfijnen we per jaar de programma’s op basis van nieuwe inzichten.

ontwikkeling

Weg naar zelfontwikkeling

Binnen het bewustzijnsprogramma leggen alle deelnemende vrouwen, voordat zij een date hebben met een topman of ontmoeting hebben met een machtige vrouw, een intensieve weg af naar zelfontwikkeling. Zoals één van de deelnemende dames het zo mooi verwoordde: ‘Het is eigenlijk geen training maar het is een weg naar zelfontwikkeling, zo ontstaat er veel zelfinzicht en dat maakt sterk. Wanneer je in de bijstand zit, dan zit je stil. Je bent dan niet bezig met bouwen. Als je in de bijstand zit krijgt geld om in je basisbehoeften te voorzien’, (Citaat: Tanisha). Door de afgelegde weg ontstaat zelfinzicht en dat draagt bij aan zelfvertrouwen bij de date met de topman.

lotusbloem