Organisatiefilosofie

Hartenergie. Liefdevolle samenleving is een weerbare samenleving!

Naast het VN-Vrouwenverdrag en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens baseren we onze werkwijze ook op het Hartchakra.

Vanuit het Hart werken betekent voor ons dat we vanuit dienstbaarheid werken. Het is niet een rol die we innemen. De werkwijze is een onderdeel van onze levenshouding. Dienstbaarheid betekent voor ons dat we met een geheeld (!) hart, vanuit liefde ons werk doen. In ons werk geven we liefde. We vinden het ook fijn om liefde te ontvangen. Echter, we doen dit niet vanuit afhankelijkheid of omdat er een transactie achter zit (dat is het ego denken=vóór wat hoort wat). We doen het omdat we ten diepste beseffen dat we zélf die liefde zijn en ons aangetrokken voelen om bij te dragen aan het Hoogste goed: een liefdevolle samenleving (Geluk in de maatschappij, heet dat tegenwoordig) creëert een sterkere samenleving. In dat opzicht staan we dus op eigen benen. Om die reden weten we wat we doen. Vooral ook wáárom we het doen. Vanuit dit perspectief kunnen we meer waarnemen en meer doen. Dienend leiderschap is vanuit dit perspectief inspirerend. Op deze wijze dragen we een klein beetje bij aan het creëren van een liefdevolle wereld.


Systemisch Bewustzijn ('Erkennen wat er is'*)

Binnen onze organisatie laten we ons in de werkwijze die we hebben graag inspireren door de principes van Systemisch Bewustzijn (=Systemisch Werken). Wij ondervinden dat het werken volgens deze principes een organisatie gezond houdt. We zetten de principes uiteen.

Wij vinden het belangrijk dat:

Roos Iedereen met wie wij samenwerken een plek heeft;

Roos We waarderen onze medewerkers / vrijwilligers / freelancers en andere samenwerkingspartners vanwege hun inzet;

Roos De waardering die we hebben, maken we expliciet en we zien onze mensen ook in wat ze doen;

Roos Er is helderheid over ieders taak, rol, plek en verwachtingen;

Roos Hoewel onze organisatie als Goede Doelen Organisatie vooral een Gevende Organisatie is realiseren wij ons dat Ontvangen ook gezond is;

Roos Iedereen die een bijdrage levert krijgt daar ook iets ook voor terug, waardering, respect of anderszins. We laten ieders inzet nooit ongemerkt voorbijgaan;

* (Bron: Systemisch Werken.)