NL2025. Een inspirerende beweging!

NL2025 is een platform waarin onder andere bestuurders, CEO's en leiders zich hebben verenigd. Zij zetten zich, op persoonlijke titel, in voor een betere toekomst van Nederland.

In het najaar van 2016 werd onze oprichter, Nora Kasrioui, door topman Jeroen van Glabbeek gevraagd of ze deel wilde uitmaken van NL2025.
De topman en onze oprichter kenden elkaar van de eerste editie van 'Bijstandsvrouw date Topman'. Jeroen was heel enthousiast geworden. Toen de oprichter aan tafel aanschoof en over ons initiatief vertelde, gaven enkele topmannen en topvrouwen aan graag een bijdrage te willen leveren.

NL2025 sluit alleen bij initiatieven aan die bewezen hebben eerder succesvol te zijn. Naast deze beweging zijn er nog andere partijen/mensen met wie we vanaf de lanceringsperiode (december 2010) samenwerken.