NL2025. Een inspirerende beweging!


NL2025 is een platform waarin onder andere bestuurders, CEO's en leiders zich hebben verenigd. Zij zetten zich, op persoonlijke titel, in voor een betere toekomst van Nederland.

In het najaar van 2016 werd onze oprichter, Nora Kasrioui, door topman Jeroen van Glabbeek gevraagd of ze als één van de aanjagers deel wilde uitmaken van NL2025. De topman en onze oprichter kenden elkaar van de eerste editie van 'Bijstandsvrouw date Topman', voorjaar 2016. Jeroen was heel enthousiast geworden. Toen de oprichter aan tafel aanschoof en over ons initiatief vertelde, gaven enkele topmannen en topvrouwen aan graag een bijdrage te willen leveren en zo werd het initiatief verkozen tot een initiatief dat ondersteunt wordt door NL2025. De volgende Topvrouwen/Topmannen zetten zich voor ons in, Justin Goetzee, Mario Huibers, Co Konings, Hans Jansen, Anton van Mansum, Carla Moonen, Danielle Muller, Wout Jan Wessels. We hebben veel plezier met elkaar.

NL2025 sluit alleen bij initiatieven aan die bewezen hebben eerder succesvol te zijn. Naast deze beweging zijn er nog andere partijen/mensen met wie wij vanaf de lanceringsperiode (december 2010) duurzaam samenwerken.

NL2025