NL2025. Een inspirerende beweging!


NL2025 is een platform waarin onder andere bestuurders, CEO's en leiders zich hebben verenigd. Zij zetten zich, op persoonlijke titel, in voor een betere toekomst van Nederland.

In het najaar van 2016 werd de oprichter van stichting Brood en Rozen door topman Jeroen van Glabbeek gevraagd of ze als één van de aanjagers deel wilde uitmaken van NL2025. De topman en de oprichter kenden elkaar van de eerste editie van 'Bijstandsvrouw date Topman', voorjaar 2016. Jeroen nam in 2016 deel en was heel enthousiast geworden. Toen de oprichter aan tafel schoof en over het initiatief vertelde, gaven enkele topmannen en topvrouwen aan graag een bijdrage te willen leveren en zo werd het initiatief verkozen tot een initiatief dat op actieve steun kon rekenen van NL2025. We hebben veel plezier met elkaar.

NL2025 sluit alleen bij initiatieven aan die bewezen hebben eerder succesvol te zijn. Naast deze beweging zijn er nog andere partijen/mensen met wie wij vanaf de lanceringsperiode (december 2010) duurzaam samenwerken.

NL2025