Verantwoording


Onze plannen, forward thinking

Alle activiteiten (programma's cq. initiatieven) die wij uitvoeren vloeien voort uit de hoofddoelstellingen, deze hebben op hun beurt een verankering in de statuten. De werkwijze kenmerkt zich o.a door een mengeling van een planmatige & creatieve aanpak. 'Creatie' kan gematerialiseerd worden (pootjes krijgen) als het in een activiteit gegoten is. De projecten / activiteiten vormen een deeltje van een antwoord/oplossing op een maatschappelijk vraagstuk. De hoofddoelstellingen van de stichting zijn via deze link te raadplegen. Het maatschappelijk initiatief 'Bijstandsvrouw date Topman' en de verschillende activiteiten die daaruit voortvloeien zijn allemaal op deze website te bezichtigen. Onderdeel van de visie is dat we zoveel mogelijk vrouwen willen helpen de macht over hun eigen leven terug te krijgen. Financiering van het programma blijft een belangrijk speerpunt. Via de Twitterpagina en deze pagina altijd een actueel overzicht te vinden.

Een van de vastgestelde overzicht van de uitgeoefende activiteiten (2022), het jaarverslag (2022) en het beleidsplan (t/m 2024) kan je inlezen.

Financiering

Hoe werft de vrouwenrechtenorganisatie Brood en Rozen haar financiële middelen? Dat doen we op een van de volgende manieren (we kunnen ook voor een combinatie hiervan kiezen).

broodje bullitProject/programmafinanciering (activiteiten) door middel van subsidies uit de publieke of private sector;

broodje bullitDonaties, schenkingen, erfstellingen, sponsoring;

broodje bullitBijdrage van derde;

broodje bullitOpbrengsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten;

broodje bullitCrowdfunding actie(s);

Het geld wordt ingezet ter financiering van het project/programma (activiteiten) zoals op deze website staan.

Een balans (staat van baten en lasten) is via deze pagina te bekijken.