Community

Wij zijn de ambassadeurs, topmannen/topvrouwen en andere betrokken communityleden, ontzettend dankbaar dat zij zich inzetten voor waar we met elkaar voor staan. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen verbindt ons maar dat niet alleen. In de community vinden we betrokken mensen die een bijdrage leveren aan de emancipatie van bijstandsvrouwen. Ieder lid doet dat op z’n eígen manier. ‘De doelstellingen van de stichting sluiten goed aan bij wat ik als mens belangrijk vind’, horen we de ambassadeurs zeggen. Maar ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen spat er bij hen van af.

Niet vanuit een vaststaande structuur of opgelegde opdracht maar geheel in lijn met wat bij ons als mens past, organiseren we ons op de klus die geklaard wordt. Per projectronde kan de samenstelling anders zijn. Gelukkig hebben de meeste mensen wel de intentie het ingezette pad volledig met ons te doorlopen. Gelukkig maar. Want daar kunnen we op bouwen! Het valt op dat het hoger doel, sociale vooruitgang voor vrouwen in kwetsbare situaties willen realiseren, de leden inspireert. Noem het, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar organiseren wij ons dan ook op. En vanuit die gezamenlijkheid boeken we resultaat.

“De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen.”
– Nelson Mandela –