Comité van Aanbeveling
Inspirerende leiders met verbindingskracht

Met Hart voor de vrouwenzaak en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ton van Abeelen, Partner Deloitte

Hedy d'Ancona, Feministe en voormalig Minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur

Paul Depla burgemeester gemeente Breda

Wim van de Donk

Marga Miltenburg

Danielle Muller