Roger Speck

Met het bewustzijnsprogramma dat buiten de gewone kaders is opgezet zijn wij, binnen een ambtelijke organisatie pioniers. Manager Roger Speck, van de Sociale Dienst zegt daarover: ‘Brood en Rozen vult met haar innovatieve project een hiaat in ons aanbod. Het is knap dat zij het antwoord hebben geformuleerd op de vraag, wat doe je met bijstandsvrouwen die moeten solliciteren maar er nog niet aan toe zijn? Met hun aanpak zijn zij kaderdoorbrekend’, aldus Roger Speck.

(Bron: Doe-democratie. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mei 2015).