groen hartje

Vergeving

Veel van de vrouwen waar we voor staan kennen enorm veel onrecht, onrecht dat hen in het leven is overkomen. Bij vergeving gaat het niet eens om de ander die vergeven moet worden. Het gaat er ten eerste om jezelf te vergeven. Jezelf te bevrijden van de boosheid en pijn. Te zien dat de ervaring je sterker maakte en dat je die dus nodig had om verder te komen. De Cherokee indianen zeggen: 'Vergeef jezelf, je had de ervaring nodig'.

'Vergeving is een van de krachtigste dingen die iemand kan doen. Het is niet gemakkelijk. Vergeving is een van de moeilijkste dingen om te doen, vooral als we het gevoel hebben dat ons onrecht is aangedaan', (Bron: Howard Martin).

'Vergeving betekent niet dat je het gedrag van de ander hoeft te begrijpen, te verdedigen of goed te keuren. Het betekent ook niet dat je de gevoelens die door dat gedrag zijn veroorzaakt moet proberen te onderdrukken. Vergeving wil ook niet zeggen dat je het gedrag vanuit de ander maar uit je geheugen moet wissen, of moet doen alsof de pijn of de vernedering nooit heeft plaats gevonden. Vergeving betekent niets anders dan dat je de deur naar je hart weer openzet en dat je, voor eens en voor altijd, bereid bent de gedachte los te laten dat het verleden er ook zonder ongerechtigheid voor je had kunnen uitzien', (Bron: Baptist de Pape, The Power of the Heart).

groen hartje