Liefde, Helende Liefde

Over Liefde is al veel geschreven en ieder heeft er zo een eigen beleving bij. Wanneer wij het over Liefde hebben dan herkennen wij, in de wijze waarop wij ons werk uitvoeren, het meest in de woorden van Jan Spiller. Jan heeft mooie woorden gevonden om de Liefdevolle energie, van waaruit dienstbaarheid kan ontstaan, te omschrijven.

'Vanaf onze vroegste jeugd zijn wij gewend om onze liefde in afgebakende, persoonlijke vakjes te verdelen: liefde voor onze familie en vrienden, romantische liefde, liefde voor onze kinderen, enzovoorts. Maar liefde zélf is veel groter dan dat, en bevat al die beperkende etiketten. We leven niet in isolement. Liefde stroomt voortdurend door ons heen, en om meer liefde te ervaren hoeven we alleen maar -op een bewuste, positieve manier- deel te nemen aan het universele geven en ontvangen van liefde.

Om deze uitwisseling op het meest verheven niveau mogelijk te maken, moeten wij aanvaarden dat ieder mens van betekenis in ons leven ons de kans biedt om ons vermogen tot een diepere beleving van de liefde te vergroten. Door binnen elke relatie steeds het meest hoogstaande pad van oprechte authenticiteit te verkiezen boven het bewerkstelligen van een bepaald resultaat. Zo kunnen wij actief meewerken aan onze ontwikkeling tot een completer, werkelijker mens, en het recht verwerven op nog grotere uitwisseling van bevredigende Helende Liefde'. (Bron: Jan Spiller)