kijk inspiratiefilm

Zo staan onze vrouwen nu in de wereld van morgen


Op bezoek bij...

Topmannen met verbindingskracht, een nieuwe deur, van onschatbare waarde, die open gaat

twitter

Bijstandsvrouw date Topman, 2017

Topmannen met verbindingskracht, uit de publieke en private sector, hebben met succes hun sterke netwerken ingezet. Een ontmoeting met NL2025

Kijk hier voor een sfeerimpressie, hier voor het Fotoverslag en bekijk dit ook eens even.

Bijstandsvrouw date Topman, 2016

Met verbindende topmannen mooie nieuwe verbindingen gelegd. Inspirerende sessies en vreugdevolle ontmoetingen. Bekijk inspiratiefilm via deze link.

Klik hier voor een sfeerimpressie en klik hier voor het Fotoverslag.


Missie en visie van Brood en Rozen

Wij zijn vrouwen met een missie. Wanneer, ten gevolge van een crises, zekerheden om je heen wegvallen, voelt het leven rauw en onveilig aan. Het kan dan best knap lastig zijn om weer overeind te komen. We merken dat vrouwen (moeders), in kwetsbare situaties, die er alleen voor komen te staan eerder in armoede situaties terecht komen en dreigen te marginaliseren. Een stapje verder op weg helpen van deze vrouwen (moeders) d.m.v. bewustzijnsontwikkeling en netwerkversterking  is wat we heel graag doen. De energie om dit te doen komt voort uit de energie van het hart, wij werken o.a vanuit hartchakra (=dienstbaarheid).

Signaal uit de samenleving
Ons initiatief is een signaal uit de samenleving. Toen wij met ons maatschappelijk initiatief begonnen was dat omdat wij iets hebben zien gebeuren wat ons geraakt heeft en daar hebben wij iets moois van gemaakt. Een crises bleek een mooie kans en ook nog eens een creatieve oplossing te zijn waar we veel vrouwen mee van dienst mogen zijn. Door vrouwen die in de bijstand zitten te versterken en hen te verbinden met succesvolle en/of hoger opgeleide mensen dragen we niet alleen bij aan wederzijds begrip en verdraagzaamheid, maar op deze wijze dragen we ook bij aan een samenleving die gericht is op Insluiting. De participatiesamenleving, wij noemen het 'maatschappelijke verbinding', is op deze wijze ook voor onze vrouwen binnen handbereik. Het begeleiden van vrouwen (moeders) combineren we ook door 'het denken' over kwetsbare vrouwen en vrouwen in afhankelijkheidsrelaties vanuit een ander perspectief te belichten.

Hoger doel als geluksfactor, wezenlijke thema's
Met elkaar hebben we een liefdesveld gecreërd waarin zingeving en spiritualiteit kan gedijen zodat we duurzame maatschappelijke verbindingen kunnen leggen. Vanuit onze hartenenergie dragen wij bij aan het proces van de vrouwen waar wij dienend aan zijn. Hoger doel als geluksfactor en ideaal betekent dat we vanuit ons hartsverlangen werken. Stichting Brood en Rozen, heeft als vrouwenrechtenorganisatie een missie: op nationaal en internationaal niveau bijdrage leveren aan het bevorderen van BewustzijnsOntwikkeling en Sociale GelijkheidKwetsbare lageropgeleiden, jongeren, vrouwen en hun kinderen te dienen (Opzij, 2011) o.a. middels maatschappelijke verbindingen (=sterke netwerken).

Liefdesveld en Co-Creatie
Out of the box bedenken we oplossingen en bevorderen wij rechtvaardigheid, vooruitgang, autonomie, netwerkversterking en duurzame economische onafhankelijkheid. We zijn succesvol in het creëren van een liefdesveld en het leggen van niet vanzelfsprekende verbindingen. Dit is noodzakelijk om compassie en vooral kansen en bewustzijnsontwikkeling over en weer te creëren. Door het leggen van verschillende (ook niet vanzelfsprekende) verbindingen is co-creatie ontstaan. “Marktwerking leidt ertoe dat juist onderaan de arbeidsladder alleen maar meer werk voor minder geld verzet wordt”, (Dagblad Trouw, 05-03-2011). Co-creatie vraagt om integrale waardenaanpak.

Waardencreatie
Vanuit Dienend Leiderschap, Maatschappelijke Verbinding, Spiritualiteit & Zingeving dragen wij bij aan een integrale benadering van waardencreatie. Vanuit out of the box bewustzijnsontwikkeling stimuleren, het verbinden van mensenrechten met emancipatie en financiële onafhankelijkheid, dát is wat wij verwezenlijken.

We baseren onze organisatiefilosofie op enkele principes. Daarnaast werken wij vanuit het
VN-Vrouwenverdrag en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De poëtisch verwoordde eis “Brood en Rozen”, welke uitgesproken is tijdens de staking van de vrouwelijke textielarbeiders, op 8 maart 1908 in New York inspireert ons sterk.

Kernwaarden Brood en Rozen


Brood en Rozen Song

 


Brood en Rozen Song"Vrouwen trekken door de straten. Het lijkt wel of de zon verrees. In miljoenen doffe keukens. In duizend maffe ateliers. Al die vrouwen hebben eind’lijk voor hun vrijheid nu gekozen.

En zij zingen: Geef ons brood maar geef ons voortaan ook eens rozen. Vrouwen trekken door de straten. Uitgestapt uit het gareel. Zij verlangen van de kansen in het leven ook hun deel.

Een gareel is goed voor ossen maar voor mensen uit den boze. Ja, wij willen brood natuurlijk. Maar we willen ook graag rozen. Vrouwen trekken door de straten. Het gaat ook om de man z’n recht. Die precies als al die vrouwen om de broodvraag blijft geknecht. Het leven is niet om te zwoegen. In een sleur, dat uitzichtloze ook een hart kan soms verhongeren. Geef ons brood, maar geef ook rozen".

© Copyrights. Author: James Oppenheim / Jaap van de Merwe. Composer: James Oppenheim. Cobi Schreijer.