kijk inspiratiefilm

Zo staan onze vrouwen nu in de wereld van morgen

Ook in 2018: Topmannen die hun waardevolle en sterke netwerken met bijstandsvrouwen delen. Van onschatbare waarde!

twitter

8 maart 2018

Indrukwekkende mooie dag o.l.v. topvrouw Hille van der Kaa. Topmannen die onze vrouwen concreet op weg helpen. Emancipatie en vooruitgang
op deze inspirerende dag. Binnenkort op deze website nog veel meer over deze dag.

 


Missie en visie van Brood en Rozen

Wij zijn vrouwen met een missie. We merken dat vrouwen (moeders), in kwetsbare situaties, die er alleen voor komen te staan eerder in armoede situaties belanden en aan de zijlijn van de maatschappij komen te staan. Met ons Bewustzijnsprogramma en Sterke en Kansrijke Netwerken helpen we al jaren vrouwen op weg.

Signaal uit de samenleving
Ons initiatief is een signaal uit de samenleving. Toen wij jaren geleden met ons maatschappelijk initiatief begonnen waren was dat onder andere ook omdat wij persoonlijk ondervonden hebben dat vrouwen in kwetsbare situaties, die niet beschikken over de juiste netwerken, kansen in het leven gemist hebben. Wanneer men dan ook nog eens door een crises, pas op de plaats moet maken dan kan het best lastig zijn om weer overeind te komen. Door o.a. te werken aan BewustzijnsOntwikkeling en netwerkdeling dragen wij bij aan kansen en perspectief. Zo blijkt een crises een mooi kans en ook nog eens een creatieve oplossing te zijn die we inzetten om veel vrouwen van dienst te zijn.

Insluiting
Met ons maatschappelijk initiatief dragen we niet alleen bij aan wederzijds begrip en verdraagzaamheid, maar op deze wijze dragen wij ook bij aan een samenleving die gericht is op Insluiting. Door het bewustzijnsprogramma en netwerkdeling is de netwerksamenleving / participatiesamenleving, (wij noemen het 'maatschappelijke verbinding'), ook voor onze vrouwen binnen handbereik zodat zij op deze wijze kunnen werken aan vooruitgang en Sociale Gelijkheid. Stichting Brood en Rozen, bedient kwetsbare lageropgeleiden, vrouwen en hun kinderen (Opzij, 2011) ook door 'het denken' over kwetsbare vrouwen en vrouwen in afhankelijkheidsrelaties vanuit een ander perspectief te belichten.

Hogere bedoeling als geluksfactor, wezenlijke thema's
Met elkaar hebben we door de jaren heen een veld van liefde en empathie gecreëerd waarin zingeving en spiritualiteit kan gedijen zodat we duurzame maatschappelijke verbindingen kunnen leggen. Vanuit onze hartenenergie dragen wij bij aan het proces van de vrouwen waar wij dienend aan zijn. Out of the box bedenken we oplossingen en bevorderen wij rechtvaardigheid, vooruitgang, autonomie, netwerkversterking en duurzame economische onafhankelijkheid.

Liefdesveld
We zijn succesvol in het creëren van een liefdesveld en het leggen van niet vanzelfsprekende verbindingen. Dit is noodzakelijk om compassie en vooral kansen en bewustzijnsontwikkeling over en weer te creëren. Door het leggen van verschillende (ook niet vanzelfsprekende) verbindingen is co-creatie en waardencreatie ontstaan. “Marktwerking leidt ertoe dat juist onderaan de arbeidsladder alleen maar meer werk voor minder geld verzet wordt”, (Dagblad Trouw, 05-03-2011). Het verbinden van mensenrechten met emancipatie en financiële onafhankelijkheid, dát is wat wij verwezenlijken.

Organisatiefilosofie
Wij baseren onze organisatiefilosofie op enkele principes. Daarnaast werken wij vanuit het VN-Vrouwenverdrag en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De poëtisch verwoordde eis “Brood en Rozen”, welke uitgesproken is tijdens de staking van de vrouwelijke textielarbeiders, op 8 maart 1908 in New York inspireert ons sterk en is tot op de dag van vandaag nog even actueel. Bij ons is het iedere dag Internationale Vrouwendag.

Kernwaarden Brood en Rozen


Brood en Rozen Song

 


Brood en Rozen Song"Vrouwen trekken door de straten. Het lijkt wel of de zon verrees. In miljoenen doffe keukens. In duizend maffe ateliers. Al die vrouwen hebben eind’lijk voor hun vrijheid nu gekozen.

En zij zingen: Geef ons brood maar geef ons voortaan ook eens rozen. Vrouwen trekken door de straten. Uitgestapt uit het gareel. Zij verlangen van de kansen in het leven ook hun deel.

Een gareel is goed voor ossen maar voor mensen uit den boze. Ja, wij willen brood natuurlijk. Maar we willen ook graag rozen. Vrouwen trekken door de straten. Het gaat ook om de man z’n recht. Die precies als al die vrouwen om de broodvraag blijft geknecht. Het leven is niet om te zwoegen. In een sleur, dat uitzichtloze ook een hart kan soms verhongeren. Geef ons brood, maar geef ook rozen".

© Copyrights. Author: James Oppenheim / Jaap van de Merwe. Composer: James Oppenheim. Cobi Schreijer.