Organisatiefilosofie

Hartchakra/Hartenergie

Naast het VN-Vrouwenverdrag en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens baseren we onze werkwijze ook op het Hartchakra.

Vanuit het Hartchakra werken betekent voor ons dat we vanuit dienstbaarheid werken. Het is niet een rol die we innemen, de werkwijze is een onderdeel van onze levenshouding. Dienstbaarheid betekent dat we met een open en geheeld (!) hart, en vanuit liefde ons werk doen. Een hart, dat om wat voor reden dan ook 'gewond' is geraakt, dient eerst goed voor zichzelf te zorgen en moet eerst helen voordat het (liefde zonder bijbedoelingen = ) liefde van een hogere orde kan produceren. In ons werk geven we liefde, maar we zijn ook in staat om liefde te nemen. Dit doen we niet vanuit afhankelijkheid of omdat er een transactie achter zit (dat is het oude ego denken=voor wat hoort wat), máár omdat we ten diepste beseffen dat we zélf die liefde zijn. In dat opzicht staan we dus op eigen benen. Om die reden weten we wat we doen en vooral ook wáárom we het doen. Vanuit dit perspectief kunnen we meer waarnemen en meer doen. Dienend leiderschap is vanuit dit veld mogelijk en op deze wijze dragen we een beetje bij aan het creëren van een liefdevolle wereld. Wat hierop resoneert is welkom.


Systemisch Bewustzijn ('Erkennen wat er is'*)

Binnen onze organisatie laten we ons in de werkwijze die we hebben graag inspireren door de principes van Systemisch Bewustzijn (=Systemisch Werken). Wij ondervinden dat het werken volgens deze principes een organisatie gezond houdt. We zetten de principes uiteen.

Wij vinden het belangrijk dat:

Roos Iedereen met wie wij samenwerken een plek heeft;

Roos We waarderen onze medewerkers / vrijwilligers / freelancers en andere samenwerkingspartners vanwege hun inzet;

Roos De waardering die we hebben, maken we expliciet en we zien onze mensen ook in wat ze doen;

Roos Er is helderheid over ieders taak, rol, plek en verwachtingen. Dit verwoorden wij niet alleen maar leggen we ook van tevoren vast;

Roos Hoewel onze organisatie als Goede Doelen Organisatie vooral een Gevende organisatie is vinden we nemen ook belangrijk;

Roos Iedereen die een bijdrage levert krijgt daar ook iets ook voor terug, waardering, respect of anderszins. We laten ieders inzet nooit ongemerkt voorbijgaan;

Roos Geven en nemen moet zoveel mogelijk in balans zijn.

* (Bron: Systemisch Werken.)