'Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje...' (Moeder Teresa)

stichting brood en rozen charityBrood en Rozen

Brood en Rozen is een vrouwenrechtenorganisatie,
een stichting, (goede doelen organisatie) 
zonder winstoogmerk. RSIN nummer van de stichting
is hier te raadplegen.

Het Brood en Rozen idee ontstond 2010. Februari
2011 lanceerden wij middels deze website onze missie,
en plannen en gingen we het gesprek over vrouwenemancipatie
bij Schepper & Co aan. The road has been to long, maar het
resultaat mag er zijn.

Beloningsbeleidpapiergeld euro

Het beloningsbeleid van de stichting is conservatief: dat wil zeggen dat het stichtingsbestuur, waar 3 vrijwilligers zitting hebben, geen geld krijgen voor hun bestuurswerk. Onze trainers/coaches en programmaverantwoordelijke (zijn allemaal getrainde beroepsprofessionals) zij worden conform het beleidsplan gewaardeerd voor hun enorme betrokkenheid.
Hun diensten worden gewaardeerd middels een
vrijwilligersvergoeding of zij verlenen de diensten,
vanwege het ideële karakter, voor niet marktconforme
tarieven, omniet of pro-deo.


Bottom up en onafhankelijk

Vanaf de start zijn al onze maatschappelijke initiatieven bottom up geïnitieerd waarbij wij altijd verbinding en samenwerking met de top, middenlaag en werkvloer van organisaties hebben gelegd omdat hier een visie aan ten grondslag ligt, welke op deze website terug te vinden is. Het bewustzijnsprogramma 'Erkennen wat er Is', zetten we als emancipatie instrument in, ook om het 'denken' over uitkeringsgerechtigden en vrouwen in afhankelijkheidsrelaties vanuit ander perspectief te belichten.

Brood en Rozen opereert onafhankelijk. Is niet partij- of religie gebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in.

brood en rozen nationaal en internationaalNationaal en Internationaal

In het realiseren van onze idealen, en het daarmee dienen voor onze vrouwen en meisjes, zijn wij niet aan (lands)grenzen en maatschappelijke plaatjes gebonden. We doen de dingen die we doen omdat we erin geloven en ómdat we hebben gezien dat het werkt.

 


Samenvatting beleidsplan 2017 en 2018 op hoofdlijn

Alle programma's (projecten cq. initiatieven) die wij uitvoeren vloeien voort uit de hoofddoelstellingen. De werkwijze kenmerkt zich door een planmatige en gestructureerde aanpak. Oplossingen zijn out of the box, en creatief. Onze programma's vormen een deel van het antwoord/oplossing op een maatschappelijk vraagstuk. De hoofddoelstellingen zijn via deze link te raadplegen. Het maatschappelijk initiatief 'Bijstandsvrouw date Topman' en de verschillende activiteiten die daaruit voortvloeien zijn allemaal op deze website te bezichtigen. Het continueren van 'Bijstandsvrouw date Topman' is een speerpunt. Een onderdeel van het beleidsplan is ook dat we ons bezig gaan houden met de lange termijn strategie hiervan. Tevens is werving van programmafinanciering ook een belangrijk speerpunt. Actueel en uitgebreid verslag van de uitgeoefende activiteiten is via de Twitterpagina en deze pagina te bereiken. Overzicht van de uitgeoefende activiteiten op hoofdlijn is via deze pagina in te zien.

Financiering

Hoe werft de vrouwenrechtenorganisatie Brood en Rozen haar financiële middelen? Wij werven de financiële middelen als volgt:

broodje bullitProject/programmafinanciering door middel van subsidies uit de publieke of private sector;

broodje bullitDonaties, schenkingen, erfstellingen, sponsering;

broodje bullitBijdrage van derde;

broodje bullitOpbrengsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten;

broodje bullitCrowdfunding acties;

Via de partners-pagina geven wij inzicht in de concrete samenwerkingspartners en sponsors. Een balans (staat van baten en lasten) zetten wij, na het afsluiten van het boekjaar, op deze website.

 

ANBI Status