BewustzijnsOntwikkeling

Universele inzichten die we op ons pad tegengekomen zijn en ons verwonderen, inspireren of aan het denken zetten delen we graag.

We hopen dat de inspirerende verhalen je bewustzijnsgroei voeden, dat het je zielsverlangen prikkelt, dat je er mooier op wordt. Tenslotte gaat het erom dat je waarachtig kunt zijn in wat je doet en uitgroeit tot een liefdevol en wijs mens: wie weet inspireert het weer andere mensen om hun eigen zielsverlangen te ontdekken en die, ten dienste van zichzelf en de ander, neer te zetten. Bewustzijnsontwikkeling helpt te verdiepen. Inzichten die aansluiten bij onze werkwijze delen we graag.


groen hartjeMet andere woorden

Woorden kunnen veel impact hebben. Woorden kunnen helen en liefde overbrengen, woorden kunnen veel goedmaken en positieve situaties teweeg brengen. Maar woorden kunnen ook pijn en leed veroorzaken. Je kunt met woorden niet alles vangen, ook woorden hebben zo hun beperkingen, maar met woorden kunnen we wel veel. Het verhaal van de blinde man leert ons het een en ander.

groen hartjeDe drie wijze

Een verhaal over drie wijze mensen, daar waar Liefde voorop gaat is eenheid.


 

Hogere Liefde

We plaatsten al eens eerder een verhaal over 'Helende Liefde', en bij organisatiefilosofie spreken we over een diepere vorm van dienstbaarheid omdat dienstbaarheid gaat over de ander/of anderen 'verder te brengen zónder bijbedoelingen': onbaatzuchtige liefde.

Ook dit gaat voorbij

'Volgens een oud soefiverhaal leefde er in een land in het
Midden-Oosten een koning die altijd verscheurd werd tussen geluk en moedeloosheid. Het minste of geringste wekte grote ontsteltenis bij hem. Tenslotte kwam er een moment dat de koning genoeg kreeg van zichzelf en het leven en hij ging op zoek naar een uitweg'.


 

Vergevinggroen hartje

Veel van de vrouwen waar we voor staan kennen enorm veel onrecht, onrecht dat hen in het leven is overkomen. Bij vergeving gaat het niet eens om de ander die vergeven moet worden. Het gaat er ten eerste om jezelf te vergeven. Jezelf te bevrijden van de boosheid en pijn. Te zien dat de ervaring je sterker maakte en dat je die dus nodig had om verder te komen. De Cherokee indianen zeggen: 'Vergeef jezelf, je had de ervaring nodig'.

groen hartje

Samenleving creëren vanuit het hart

'Als je naar de grote problemen kijkt waar de mensheid vandaag de dag mee kampt -of dat nu sociale ongerechtigheid is, extreme armoede, economische ongelijkheid, oorlog, of klimaatverandering- dan hebben die allemaal te maken met de verloren verbinding met de ziel, met het verlies  van het contact met het hart, (Bron: Deepak Chopra)'.


 

Liefde, Helende Liefde

Over Liefde is al veel geschreven en ieder heeft er zo een eigen beleving bij. Wanneer wij het over Liefde hebben dan herkennen wij, in de wijze waarop wij ons werk uitvoeren, het meest in de woorden van Jan Spiller. Jan heeft mooie woorden gevonden om de Liefdevolle energie, van waaruit dienstbaarheid kan ontstaan, te omschrijven.

Waarom hielp de tijd mij?

Er was eens een eiland waar gevoelens leefden zoals geluk, droefheid, kennis en alle andere menselijke eigenschappen waaronder Liefde. Op een dag zonk het eiland in zee en iedereen vertrok. Liefde was de enige die achterbleef. Ze vroeg aan rijkdom of ze mee mocht in zijn boot. Maar rijkdom antwoordde: “Nee, dat gaat niet, mijn schip zit al vol met goud en zilver.”